• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Trøbakken

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Skanska Bolig AS og Klæbu kommune. Avtalen gjelder utbygging av områder innenfor og ved Skanskas eiendom og berører flere vedtatte reguleringspplaner. I tillegg omfatter avtalen sikringstiltak i Håggåbekken.

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Dokumentene kan ses her:

  Utbyggingsavtale Trøbakken

  Kommunestyrets behandling