• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Granmo

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Granmo Eiendomsutvikling AS og Klæbu kommune. Avtalen gjelder utbygging og opparbeiding av områder i henhold til reguleringsplan med bestemmelser vedtatt 04.06.2015.

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Dokumentene kan ses her:

  Signert utbyggingsavtale

  Kommunestyrets vedtak