• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Sentrumsplan

Kommunestyret vedtok i møte 11.05.2017 prinsipper og forutsetninger for videre planlegging og utbygging i sentrum og på Hallset-området.

Vedtak

Vedtaket bygde først og fremst på et arbeid som en politisk oppnevnt gruppe gjennomførte i vinter. I denne forbindelse ble det bl.a. gjennomført en høring.

Aktuelle dokumenter kan ses her:

Kommunestyrets behandling 11.05.17.pdf

Arbeidsgruppas vurderinger og konklusjoner 15.03.17.pdf

Kart-næringsareal 08.06.17.pdf

Høring

Tilbakemelding og innspill fra lokalsamfunnet på ønsket utvikling av sentrum i Klæbu.

Kommunen engasjerte i 2016 Rambøll til å utarbeide en nærmere vurdering av behov for areal for næring, tjenesteyting og boliger i sentrum og Hallset-området.

Etter at rapporten fra Rambøll forelå oppnevnte kommunestyret en politisk sammensatt arbeidsgruppe. Gruppa ble bedt om å involvere næringsliv og organisasjonsliv i Klæbu til å komme med innspill til løsninger for hvordan innbyggerne i fellesskap kan arbeide for en ønsket utvikling. Kommunestyret prioriterte også 5 tema som det skulle arbeides med.

Arbeidsgruppa har i et notat kommet fram til en del foreløpige vurderinger og konklusjoner, og ber om eventuelle uttalelser innen 1. mars 2017.

Aktuelle dokumenter kan ses her:

    Høringsbrev 

    Arealutredning fra Rambøl

     Arbeidsgruppens foreløpige vurdering og konklusjoner


Tidligere saksframlegg og behandlinger av saken kan ses her:

     Formannskapets behandling 21.04.2016

     Formannskapets behandling 27.10.2016

     Kommunestyrets behandling 17.11.2016


Av formannskapets sak i oktober framgår bl.a. rådmannens syn på sentrale utfordringer og spørsmål. Kommunestyrets debatt i november kan du se her: Klabu.nett.TV