• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2017-2021, og hovedplaner for avløp og vannforsyning

Klæbu kommunestyre har i møte den 11.mai vedtatt forvaltningsplan for vannforekomster, samt hovedplaner for avløp og vannforsyning.

Forvaltningsplan for vannforekomster i Klæbu kommune 2017-2021 - 20170420.pdf

Hovedplan for avløp for Klæbu kommune 2017-2021 20170420.pdf

Hovedplan for vannforsyning for Klæbu kommune 2017-2021 20170420.pdf

Bakgrunnen for at det er utarbeidet en forvaltningsplan er Vannforskriften som forankrer EU vanndirektiv. I følge EUs vanndirektiv, har 2 av 3 vannforekomster i Klæbu kommune dårlig økologisk tilstand, og står i fare for å ikke nå miljømålene innen 2021.

Forvaltningsplanen skal bidra til et mer effektivt arbeid med få vannforekomstene i Klæbu opp til en god økologisk tilstand. Det har vært viktig å prioritere tydelig, slik at vi får tatt tak i de viktigste utfordringene og de største påvirkningene først. Tiltaksdelen setter derfor fokus på noen av vannforekomstene i Klæbu kommune, og vil med denne prioriteringen sørge for en mer helhetlig løsning for disse vannforekomstene.

Øvrige vannforekomster skal overvåkes, først og fremst for å unngå forringelse, men samtidig for å bygge opp en kunnskapsbank som vil sørge for de riktige tiltakene når de vassdragene som prioriteres nå skal avløses.

Tabell 1: Prioriterte vannforekomster 2017-2020

Vannforekomst

Merknad

Kostnader [i 1000 kr]

Oppstartsår

Målsjøen og Løksbekken

Samarbeid med Melhus kommune

2   500

2017

Amundsbekken med sidevassdrag

Samarbeid med Trondheim komm.

*74 100

2017

Storvollbekken

 

13   110

2017

Tullbekken

 

1 750

2017

For mer utfyllende informasjon henvises til planene. Der vises planlagt utbygging av vann- og avløpsledninger.