• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Nordset - industriområdet

Vedtatt i kommunestyret 20.11.2008 med endringer vedtatt i formannsskapet 22.01.2009.

Planen erstatter eksisterende reguleringsplan for Nordset med unntak av boligområdet i nord.

Nåværende campingområde i sør er ment å suksessivt overgå til industriformål.

Friluftsareal langs Nidelven er gjennom ny plan sikret en minimumsbredde på 7 meter samt offentlig gangadkomst fra bilparkering ved fylkesveg.

  Reguleringskart

  Reguleringsbestemmelser

  Oversiktskart