• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Moen boligfelt

Planen er en ren boligplan, med utbygging av inntill 80 boliger.

Det skal bygges ny hovedadkomstveg fra Rv 704 sør i planområdet. Utbyggingen skal skje trinnvis, og før antall boliger tillates overstige 40 må gang- og sykkelveg til Tanem være på plass.

  Plankart

  Reguleringsbestemmelser

  Oversiktskart