• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Klæbu kirkegård - utvidelse

Klæbu kommunestyre vedtok i møte 26.01.2012, sak 5/12, reguleringsplan for utvidelse av kirkegården.

Ved sluttbehandlingen vedtok kommunestyret bl.a. at det på plankartet skal "tilføyes nødvendige snuplassser og evt. supplerende parkering langs GL1 og GL2 mot øst." Dette er fulgt opp med justering av formålsgrenser og inntegning/påskrift på plankartet, ut fra etablerte og avtalte forhold.

  Plankart

  Reguleringsbestemmelser

  Planbeskrivelse

  Kommunestyretsbehandling