• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Fylkesveg 704

Det er vedtatt reguleringsplan for fylkesveg 704, Røddekrysset-Tanem.

Klæbu kommunestyre har med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 vedtatt reguleringsplan for fv. 704, Røddekrysset-Tanem. Vedtaket omfatter den delen av strekningen som ligger i Klæbu. Se dokumenter nedenfor:

  Kunngjøringsbrev

  Plankart

  Reguleringsbestemmelser

  Kommunestyrets behandling

  Revidert risiko og sårbarhetsanalyse

På Statens vegvesens hjemmeside kan du plan for utbedring av fylkesveg 704
Utbedring Fv 704

Se animert fremstilling av hvordan fylkesveg 704 fra Sandmoen til Tanem i Klæbu vil bli:
 Sandmoen - Tanem