• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Forset Steinbrudd – vedtatt detaljregulering

Kommunestyret har med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14 vedtatt detaljregulering for Forset Steinbrudd.

Planen innebærer endring av tidligere vedtatt reguleringsplan, og legger til rette for fortsatt drift ved at driftsområdet utvides.

Se dokumenter nedenfor:

  Kunngjøring 

  Plankart

  Reguleringsbestemmelser

  Plan for revegetering

  Redegjørelse for overgang mellom turveg og anleggsveg

  Kommunestyrets behandling