• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Øvre Forset Deponi – forslag til detaljregulering – offentlig ettersyn

Klæbu formannskap har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Øvre Forset Deponi ut til offentlig ettersyn, og sende forslaget ut på høring. Berørte offentlige instanser, lokale organisasjoner, grunneiere m.m. har fått eget brev om dette.

Uttalefrist er fastsatt til 26. august 2019.

Spørsmål om planforslaget kan rettes til Klæbu kommune v/Mona Presthus, tlf. 469 45 611, e-post: mona.presthus@klabu.kommune.no

Plandokumenter med vedlegg kan ses ved å følge linkene nedenfor: 

  Høringsbrev

 Saksframstilling og vedtak


Planmateriale – vedlegg:

1. Plankart

2. Reguleringsbestemmelser

3. Planbeskrivelse

4. ROS-analyse

5. Driftsplan

6. Vedlegg til driftsplan

7. Landbruksfaglig vurdering 

8. Geoteknisk rapport

9. Uttalelser til varsel om oppstart