• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Lauvåsen – detaljregulering til offentlig ettersyn

Formannskapet har med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-14 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Lauvåsen bolig- og friluftsområde ut til offentlig ettersyn, og sende det på høring. Uttalefristen er fastsatt til 25. august 2017.
Høringsbrev og plandokumenter kan ses her: