• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Vassfjellet vinterpark – kunngjøring av oppstart av planarbeid

Mjøsplan AS og Vassfjellet vinterpark AS har varslet oppstart av arbeid med detaljregulering av Vassfjellet vinterpark.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes til: MjøsPlan AS v/Line Danielsen, Postboks 6, 2391 Moelv
eller lineirene@mjosplan.no innen 31.05.2019, og med kopi til Klæbu kommune v/Mona Presthus.

Spørsmål kan rettes til Line Danielsen, tlf 91819886, e-post: lineirene@mjosplan.no.

Varselet om oppstart, grunnlag for oppstartmøte, kart med planavgrensning og tilbakemeldingsbrev fra kommunen etter oppstartmøtet kan ses her:

  Kartutsnitt - plangrense for Vassfjellet vinterpark

  Varsel om oppstart av planarbeid for Vassfjellet vinterpark

  Vurdering av behov for konsekvensutredning

  Tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte