• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kleiva – varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Norgeshus AS har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varslet igangsetting av arbeid med detaljregulering for Kleiva, på gnr 40 bnr 1 m.fl.

Det er også utarbeidet forslag til planprogram. Innspill/merknader til planarbeidet og det foreslåtte planprogrammet må sendes Norgeshus AS innen 22.12.2017:

Norgeshus AS
v/Ragnhild Hoff, e-post: ragnhild.hoff@norgeshus.no,
eller postboks 161, 7223 Melhus.

Det er samtidig varslet om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.

Dokumentene kan ses her:

  Varsel om planoppstart

  Forslag til planprogram