• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Grusuttak og oppfylling, Nedre Forseth – varsel om oppstart av planarbeid

Multiconsult har varslet oppstart av arbeid med detaljregulering for grusuttak og oppfylling med rene masser, Nedre Forseth gnr. 38/1, er varslet iht. plan- og bygningsloven §12-1 og 12-8.

Innspill/merknader må sendes Multiconsult v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller sissel.enodd@multiconsult.no innen 25.10.2018.

Varselbrev med planavgrensning kan ses her:

   Oppstartsbrev

Tilbakemeldingsbrev fra kommunen etter oppstartsmøte kan ses her:
  Tilbakemeldingsbrev