• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Fv . 704 Tanem-Tulluan - varsel om oppstart av planarbeid

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varslet igangsetting av arbeid med detaljregulering for fv. 704, Tanem-Tulluan.

Innspill/merknader må sendes til Statens vegvesen, postboks 2525, 6404 Molde eller med e-post til adresse firmapost-midt@vegvesen.no innen 13.03.2018.

Varselbrev kan ses her:

  Varselbrev om oppstart

  Planavgrensning


Oppstartvarselet og annen informasjon kan også ses her:

Statens vegvesens hjemmeside.