• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Nye vegnavn i nytt boligområde - Granmo

Kommunestyret har i møte 18.10.2018 vedtatt følgende vegnavn:

- Granmovegen
- Torpvegen
- Søndagsskolevegen
- Timoteivegen
- Gulaksvegen
- Kvitkløvervegen
- Rødkløvervegen
- Engrappvegen

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter loven har rett til dette. Det vises her til §5 første ledd bokstav a til c.

En eventuell klage sendes til Klæbu kommune, postboks 200, 7541 Klæbu eller e-post: postmottak@klabu.kommune.no  innen 5.12.2018.
Vedlegg:

  Melding om politisk vedtak 

  Kommunestyrets vedtak

  Oversiktskart - Granmo boligfelt

  Kart Granmo

  Plankart_Granmo_210416