• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Nye vegnavn i Klæbu

Kommunestyret har i møte 9.11.2017 vedtatt følgende vegnavn/adressenavn: Fjæremsåsvegen, Krokåsvegen, Gulltjønnvegen, Jovatnet

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter loven har rett til dette. Det vises her til §5 første ledd bokstav a til c.

En eventuell klage sendes til Klæbu kommune, postboks 200, 7541 Klæbu eller e-post: postmottak@klabu.kommune.no  innen 5.1.2018.

Vedlegg:

  Oversiktskart nytt boligfelt i Fjæremsåsen

  Fjæremsåsvegen

  Oversiktskart- Krokåsv. Jovatnet Gulltjønnv

  Krokåsvegen

  Gulltjønnvegen

  Jovatnet