• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Fv. 6680 fra Hallset - fv. 6700 Bostadvegen ved Solemsbekken - varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for gang-/sykkelveg langs fv.6680 fra Hallset til kryss med fv.6700 Bostadvegen ved Solemsbekken Klæbu kommune har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varslet igangsetting av reguleringsplanarbeid for gang-/sykkelveg langs fv.6680 fra Hallset til kryss med fv.6700 Bostadvegen ved Solemsbekken.

For innspill til eller ytterligere opplysninger om reguleringsplanarbeidet kontaktes: Norconsult AS v/ Arne Ramstad, tlf. 90 82 52 66, mail: arne.ramstad@norconsult.com Okkenhaugvegen 4, 7604 Levanger

Frist for innspill til oppstarten av planarbeidet er 01.07.2018.

Varselbrev kan ses her:

Varslingsbrev 2018.05.28.pdf