• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Rådmannens forslag til handlings-og økonomiplan for 2019-2022, og budsjett 2019.

Formannskapet hadde 25.09.2018 sak 84/18 til behandling: «Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan for 2019 - 2022, og budsjett 2019».

Det ble fattet følgende vedtak: «Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til orientering, og vedtar å arbeid videre med budsjettforslaget».

 Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 budsjett 2019.

  Rådmannens forslag til betalingsregulativ 2019.

  Presentasjon - Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2019-2022 budsjett 2019.