• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Formannskapets innstilling til budsjett 2018

Kunngjøring

Formannskapet la torsdag 23.11.2017 ut rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021, økonomiplan 2018 – 2021, budsjett 2018 og betalingsregulativ 2018, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) til offentlig ettersyn.

Høringsfrist settes til: fredag 8. desember 2017 kl. 12.00.

Dokumentene er lagt ut ved publikumsmottaket i Klæbu rådhus, samt på kommunens hjemmesider www.klabu.kommune.no 

Eventuelle høringsuttalelser må sendes skriftlig til Klæbu kommune, postboks 200, 7541 Klæbu eller til postmottak@klabu.kommune.no innen høringsfristen.

Dokumentliste:

Budsjett- og handlingsplan 2018-2021 Rådmannens innstilling.pdf

Kommunebarometer 1662-Klæbu_2017_endelig.pdf

Rådmannens budsjettframlegg 2018-2021.pdf

Betalingsregulativ 2018.pdf

Gebyr 2018_vedlegg til gebyrreg.pdf

Kontrollutvalget_Forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019.pdf

Formannskapets behandling og innstilling