• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Vannmåler og gebyrer

Endringer i vann- og avløpsgebyrer 

Fra 1. Juli 2016, og engangsrabatt for å installere vannmåler.

Kommunestyret vedtok på sitt møte 8.september i år (SAK 46/16) en endring i gebyrene for vann og avløp. Hovedhensikten med gebyrendringene er å stimulere til bruk av vannmålere.

Bruk av vannmålere er et mer rettferdig system da det baseres på faktisk forbruk, og ikke stipulert forbruk. I tillegg vil bruk av vannmålere være miljøvennlig, og føre til redusert behov for rensing fordi vann som forbrukes også må renses.

Nye satser fra 1.juli gir følgende avgifter for vann og avløp.

Avregnings
-måte
Vann  Avløp 
 

Fastavgift
/abonement

forbruk Fastavgift
/abonement
forbruk
Med
vannmåler
kr 1.250 pr år 12,75 pr m3 kr 1.250 pr år 12,75 pr m3
Uten
vannmåler
kr 1.250 pr år Bruksareal (BRA)
*arealfaktor 1,25
*12,75 pr.m3
1,250 pr år Bruksareal (BRA)
*arealfaktor 1,25
*12,75 pr.m3

Vi gjør oppmerksom på at det i tillegg kommer 25% i medverdiavgift.

Engangsrabatt ved installasjon 

For å oppfordre abonnenter til å installere vannmålere snarest vedtok kommunestyret den 7.9.2017 å forlenge fristen for å få utløst en engangsrabatt på kr 2.000 inkl. mva. for installasjon av vannmåler. Fristen er utvidet fra 30.9.2017 til 31.12.2018. Denne engangsrabatten vil fremkomme på egen linje i fakturaen med kr 1.600 eks mva. Rabatten fremkommer på første faktura etter at det er meldt inn til kommunen.

Krav til vannmåler

Det stilles følgende krav til vannmåleren som installeres:
1. Den skal være volumetrisk, dvs. måle antall kubikkmeter.
2. Den skal være klargjort for fjernavlesning.
3. Installasjonen skal utføres av godkjent/autorisert rørlegger

Anskaffelse

Ring en rørlegger og avtal tid for installasjon. Du står fritt til å velge rørleggerfirma, og det kan være lurt å forhøre seg hos flere for å få en gunstig pris. Rørlegger ordner med montering og melder inn alle nødvendige dokumenter til kommunen.

Det eneste dere må gjøre er å ringe å avtale tid med rørlegger.

Montering

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i vaskerom, på bad eller kjøkken i nærheten av varmtvannsberederen. Vannmåleren skiftes hvert 10. år og skal være plassert slik at den og tilhørende stengekraner er lett tilgjengelig for utskifting og avlesning. Vannmåler skal normalt monteres like etter innvendig stoppekran.

Avlesing

Du vil motta et avlesningskort to ganger i året pr post som forklarer hvordan du melder inn forbruket til kommunen. Dette gjøres enten på internett, sms, eller ved å levere skjema i papirform til kommunen.

Du skal kun registrere de sorte og hvite tallene i telleverket, da kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter= 1m3 =1000 liter). Begynn avlesningen fra venstre. Ta med alle tall i telleverket på sort eller hvit bakgrunn. Også foranstående nuller. En del målere har også røde tall eller hvite tall på rød bakgrunn. Dette betyr at måleren teller liter som ikke skal rapporteres eller faktureres. De fleste feilavlesningene oppstår når man ikke registrerer inn de foranliggender nuller på telleverket (sorte tall), og i stedet fyller opp registreringsfeltene med tall fra røde felt. Dette vil gi et alt for høyt forbruk.

Skal nuller og desimaler registreres ved måleravlesning?

Hvor mange siffer det er i telleverket på måleren o som skal rapporteres er oppgitt på målerkortet. Du kan også se på forrige avlesning, som står oppgitt på målerkortet og på web. Start avlesningen fra venstre mot høyre. Mange overser nuller først i telleverket, men disse skal tas med. Hvis du ser nøye på måleren ser du at enten i telleverket eller i kanten nedenfor telleverket, står et komma og at tallene bak er enten røde eller har rød bakgrunn. Dette er desimaler og skal ikke rapporteres.

Alle kan installere

Alle eiendommer / boliger / næring som er tilknyttet offentlig vann og /eller avløp i Klæbu kommune kan installere vannmåler.

Fra 1. januar 2016 skal alle nye boliger ha montert vannmåler, herunder ombygging av bolig som faller under krav utløst av byggeteknisk forskrift (TEK 10)

Fra 1. januar 2016 kan alle eiendommer i kommunen, tilknyttet kommunalt vann og/eller kommunal kloakk, og som ikke får pålegg om installasjon av vannmåler, selv velge om de vil installere vannmåler eller velge å betale etter stipulert forbruk per m² bruksareal (BRA).

Se for øvrig lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Klæbu kommune:
Lovdata.no

 

Her finner du kalkulator for vann og avløpsberegning

Kalkulator vann og avløpsgebyr.

Pris

Pris vil variere men ca. 4000kr for vannmåleren i tillegg til timespris for installasjon.