• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Sikring av kvikkleireområder ved sentrum

Sikring av kvikkleireområder ved sentrum

Norges vassdrags- og energidirektorat og Klæbu kommune samarbeider om sikring av kvikkleiresonen i den sørlige delen av sentrumsområdet i Klæbu.

Arbeidet har nå kommet til Fase 2 Trinn 3, og vil først og fremst omfatte steinsetting og støttefyllinger i Håggåbekkdalen og nedplanering av Hallsetplatået sør for Seminarplassen.

Søknad om dispensasjon fra gjeldende arealplaner er under behandling, og nabovarsel under utsending.

Start for videre anleggsarbeid forventes sent på høsten eller tidlig på vinteren, men er ikke avklart ennå.

Se dokumenter nedenfor:

   Kort orientering om fasene

   Oversikt over trinn i fase 2, kart

   Omfang av sikringstiltak, kart

   Anleggsveger for fase 2, trinn 3, kart

   Oversiktsplan sikringstiltak Håggåbekken fase 2, trinn 3

   Tiltaksplan fase 2, endelig utgave, dat. 15.09.2017

   Vedlegg til tiltaksplanen – A-L

   Vedlegg til tiltaksplanen – M-R