• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Avfallshåndtering

Farlig avfall

Farlig avfall

Byggeavfall

Byggavfall - kildesortering

Kompostering

Matavfall er en verdifull ressurs som sammen med hageavfall kan omdannes til næringsrik kompost. Hvis du ønsker å hjemmekompostere matavfall, inngår du en egen avtale med kommunen.

Du må bruke en isolert og lukket komposteringsbinge som sikrer at smittestoffer fra avfallet brytes ned, at ikke rotter og fugler kommer til og at fluer ikke kan formere seg i komposten. Det anbefales bruk av svanemerket varmkomposteringsbinge.

Bor du i lavbebyggelse, vil du som oftest trygt og enkelt kunne kompostere ditt eget kjøkkenavfall. For borettslag og sameier kan det gjelde egne regler.

Om lag 30 % av husholdningsavfallet er matavfall fra kjøkkenet. Med hjemmekompostering av matavfall kan du redusere avfallsmengdene med 50–150 kg pr person årlig.

Renovasjon

Renovasjon

Det er "Envina" som har ansvar for gjennomføring av renovasjon og søppeltømming i Klæbu.  Deres hjemmeside finner du her :  Envina

 

Fra 1.januar 2018 skal Trondheim Renholdsverk AS foreta innsamling og behandling av husholdningsavfall i Klæbu kommune.Trondheim Renholdsverk AS sin hjemmeside finner du her: Trondheim Renholdsverk AS