• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Kulturmidler

Hvert år tildeler Klæbu kommune et til lokale lag og organisasjoner som søker.  Tilskuddet settes hvert år av i budsjetter til formålet.  Tilskuddet blir gjerne kalt "kulturmidler".

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av tildeling av kulturmidlene:

  • Ved tildeling av tilskudd skal lag og organisasjoner som har aktivitet rettet mot barn og  unge, som har lav terskel for deltakelse, prioriteres.

  • Det skal legges vekt på hvor vidt søkeren aktivt jobber med å inkludere flest mulig, herunder aksepterer ordningen med ledsagerbevis på sine arrangementer.

  • Midlene skal primært fordeles til aktivitet i de enkelte lag og organisasjoner, og kan ikke avsettes i fond.

Søknadene fra idretts og musikkorganisasjoner sendes til vurdering og uttalelse i henholdsvis kulturråd og idrettsråd

Søknadsfrist er 15.mai

Søknadskjema finner du her   Søknadskjema 2019

Søknaden sender postmottak@klabu.kommune.no
Eller til vår postadresse:  Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 Klæbu

Søknadene blir behandlet i utvalg for oppvekst.

Søknader fra idretts- og musikkorganisasjoner blir sendt til Klæbu idrettsråd og Klæbu kulturråd for vurdering.

Tilskudd av denne er å betrakte som en gave, og kan derfor ikke påklages.