• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Sommerjobb for ungdom

Informasjon om lønnstilskudd for bedrifter som gir ungdom sommerjobb.

Klæbu kommune gir bedrifter et lønnstilskudd for de bedrifter som ansetter ungdom mellom 16 år til og med 18 i perioden 1. juni til 1. september 2019

Følgende kriterier gjelder for utbetaling av kommunalt tilskudd i 2019:

  • Det gis tilskudd basert på lønnskostnader for arbeidstakere i aldersgruppen fra 16 år til og med 18 år som har fast bosted i Klæbu kommune.

  • Det gis et fast tilskudd til arbeidsgiver på kr.30,- pr. timeverk, for arbeidsoppdrag i perioden 1.juni - 31.august 2016.

  • Tilskudd under kr 300,- (10 timer) utbetales ikke. Øvre tak på tilskuddet er kr 4.500,- (150 timer) pr. arbeidstaker.

  • Dersom total avsatt ramme på kr 40.000 overskrides, vil tilskuddet reduseres forholdsvis for alle bedrifter som har søkt. 

  • Tilskuddsordningen gjelder kun for bedrifter i Klæbu kommune. Bedrifter kan samarbeide om tilbudene.

  • Lønn bør fortrinnsvis fastsettes etter tariff. For alle arbeidsforhold skal skriftlig arbeidskontrakt vedlegges.

  • Bedrifter må sørge for forsikring og andre praktiske forhold, opplæring, tryggingstiltak og tilrettelegging etter lovverk.


Navn på arbeidstaker med personalia og kopi av timelister/lønnsutbetalinger skal sendes Klæbu kommune, att: Thor Eivik, innen fristen 1.oktober 2016.

Vi oppfordrer alle ungdommer fra 16 til og med 18 år om selv å ta kontakt med arbeidsgivere og spørre etter sommerjobb eller ekstrajobb. Arbeidsgiverne setter stor pris på initiativ fra dere.

Dersom en har spørsmål, ta kontakt med Thor Eivik, Klæbu kommune på telefon: 72833500