• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Ledsagerbevis

Klæbu kommune utsteder ledsagerbevis som kan benyttes på kulturarrangement.

Ordningen skal gjøre det mulig for funksjonshemmede med behov for assistanse/ledsager å delta i ulike kultur- og fritidsarrangement uten å måtte betale dobbel billettpris.  Ledsagerbeviset gir innehaveren rett til å ha med seg en ledsager gratis der ordningen aksepteres.

Med ledsagerbevis kan den funksjonshemmede selv velge hvem de ønsker å gå på kino med, på konsert, fotballkamp for å nevne noe.  Det eneste kravet til ledsager er at han / hun må ha fylt 16 år.  Alle som har en form for funksjonshemming (fysisk, psykisk, skjult og sammensatt) kan søke om ledsagerbevis.

Ledsagerbeviset tildeles av kulturenheten i Klæbu kommune etter søknad og bekreftelse på behovet for ledsager. Beviset utstedes gratis etter ny vurdering av behov etter 4 år.  Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunes postmottak.

Billetter til forestillinger og andre arrangementer bestilles på ordinær måte.  Innehaver av ledsagerbeviset kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbevis, eller kreve forhåndsbestilling.

Et av poengene med ledsagerbevis som har samme mal i hele fylket, er at innehaveren kan benytte sitt kort i alle kommuner som har innført ordningen.

I Klæbu er alle arrangører oppfordret til å respektere ordningen. Søknadskjema finner du her

Ledsagerbevis på kollektivtransport. Ledsagerbeviset kan også gi rabatt til ledsager på kollektivreiser med buss, trikk eller hurtigbåt i Sør-Trøndelag.

Her finner du informasjon om TT-ordningen

Søknadskjema ledsagerbevis.pdf

Orientering om ledsagerbevis

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne