• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Leie av lokaler til arrangement

Klæbu kommune leier ut sine lokaler organisasjoner og privatpersoner, når de ikke trenger de til egne aktiviteter/arrangement.  

Lokale lag og organisasjoner som har aktiviteter rettet mot barn og unge under 18 år, kan benytte idrettshallene, gymsaler og klasserom/møterom til øvinger/ treninger gratis.

Kontaktinformasjon

Bestilling av lokaler for leie til fest, arrangement, møter etc skjer i Klæbu kommunes sentralbord.

Telefon 72 83 35 00

e-post: sentralbord@klabu.kommune.no

Retningslinjer for bruk av kommunale utleiebygg
 • Ansvarlig leietaker av lokaler som skal benyttes til festarrangementer må være fylt 25 år.

 • Det er ikke tillatt å røyke i kommunens lokaler.

 • Det er ikke anledning til å frityrsteke i noen av de lokaler som Klæbu kommune leier ut.

 • Nøkler utleveres mellom kl.08.00-15.00 siste virkedag før arrangementet, og leveres inn første virkedag etter arrangementet.

 • Eventuelle mangler som oppdages før arrangementet meldes omgående til utleier ved teknisk vakt tlf. 92 80 54 31.

 • Dersom det er nødvendig å tilkalle teknisk vakt på grunn av skade som er påført av leietaker, må leietaker koste uttrykking av mannskap.

 • Etter bruk skal lokalene ryddes: Bord stables plate mot plate.

 • Bord, kopper og kjøkkenbenker vaskes. Lys slukkes, dører og vinduer låses. Søppel tømmes i container utenfor hovedinngang.

 • Ved behov for ekstra strømuttak, ut over det lokalet er dimensjonert for, må dette bestilles spesielt av autorisert elektroentrepenør og kostnadene belastes leier.

 • Klæbu kommune tillater ikke bruk av røykmaskin, pyroeffekter, eksplosive stoffer mm i sine lokaler.

 • Utløsing av brannalarm som medfører unødig brannutrykning må betales av leietaker.

 • Utvendig området rundt lokalet, inkl. parkeringsplass skal ryddes.

 • Mangelfull rydding inne/ute belastes leietaker (min. 2 timer).

 • Skader som oppstår under arrangementet inne eller ute, betales av leietaker.

 • Oversikt over skader leveres skriftlig sammen med nøklene.
Regler for å benytte kommunale bygg til overnatting
 • Leietaker skal sende søknad om overnattingen til Trøndelag brann og redningstjeneste minimum 2 uker før overnatting skal skje.  Søknadskjema er å finne på deres hjemmeside www.tbrt.no

 • Det skal også sendes en skriftlig søknad til huseier.  Dette bør skje minimum en måned før overnatting skal skje.

 • Huseier skal gi beskjed om hvilke rom leietaker kan benytter.

 • Søknaden må inneholde navn på alle som skal overnatte.

 • For hver 20.person skal det være en våken vakt.  Vakten skal i hele leieperioden være edru.  Det skal pekes ut en hovedansvarlig vakt.  Navn og telefonnummer på denne personen skal komme frem i søknaden.

 • Vaktene er ansvarlig for å sette seg inn i rømningsplaner for det aktuelle bygget.  Både hva som er rømningsveier og hvor slokkeutstyr befinner seg.

 • Vaktene plikter til enhver tid å ha full oversikt over hvor de sovende befinner seg.

 • Ved brannalarm er det vaktenes plikt å sørge for at alle kommer seg ut, gjennomføre opptelling av personer og rapportere til Trøndelag brann og redningstjeneste når de kommer.


Oversikt over kulturhus og haller med priser for leie.  

Vi gjør oppmerksom på at prisene reguleres hvert år i forbindelse med kommunens behandling av betalingsregulativet i forbindelse med budsjettet.

Gamle festsal - Seminarplassen 2

Kan dekkes til ca 72 stk.

Fester/selskaper pr.kveld: 3.075,- .

For en helg (fredag kl.16.00-søndag): 4.510,- .

Møter pr.time: 260,-.

Fast leie pr.time: 260,-.

Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement: 17.425,-.

Lag og organisasjoner som benytter lokalene til øving/trening i en helg: 1.540.

Gebursdagsfeiring på dagtid (min 3 timer) (vaske selv): 280,-

 Branninstruks og regler for leie av Gamle festsal

Aula i kulturhuset

Kan dekkes til ca 190 stk. 

Fester/selskaper pr.kveld: 3.180,- .

For en helg (fredag kl.16.00-søndag): 4.510,- .

Møter pr.time: 260,- .

Fast leie pr.time: 260,-.

Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement: 17.425,-

Lag og organisasjoner som benytter lokalene til øving/trening i en helg: 1.540

Gebursdagsfeiring på dagtid (min 3 timer) (vaske selv): 280,-

Svømmehallen: 670,- kr pr.time

  Branninstruks og reglment kulturhuset.

Gymsal på Sørborgen skole

Gymsal på Sørborgen skole er en del av et skoleanlegg. Det er derfor ikke anledning til å ha arrangementer som innebærer røyking inne i, eller ute på skolens område.  Det er heller ikke anledning til å servere alkohol.

Møter pr.time: 260,-

Fastleie pr.time: 260,-

Lokale organisasjoner for voksne som har øvinger/treninger i en helg: 1540,-.

Gebursdagsfeiring på dagtid min. 3 timer (vaske selv) 280,- pr.time

  Branninstruks og regler for gymsal på Sørborgen skole.

Gymsal på Tanem skole

Kan dekkes til 120 stk.

Arrangement/selskaper pr.kveld: 2.920,- .

For en helg (fredag kl.16.00-søndag): 4.510,-.

Møterom: 260,- pr.time.

Fastleie pr.time: 260,-.

Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement: 17.430,-.

Lag og organisasjoner som benytter lokalene til øving/trening i en helg: 1.540,-.

Gymsal på Tanem er en del av et skoleanlegg. Det er derfor ikke anledning til å ha arrangementer som innebærer røyking inne i, eller ute på skolens område.  Det er heller ikke anledning til å servere alkohol.

  Branninstruks for gymsal på Tanem skole

Klæbuhallen og Tanemshallen

Gratis trening for barn og unge.

Stevner, konkuranser: 1.230,-.

Hall inkl.garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu: 460,-.

Private som leier for kommersielle, inntektsgivende arrangement: 25.630,-.

Kulturarrangement av lokale organisasjoner fredag-søndag: 6.660,-.

Kulturarrangement av lokale organisasjoner en dag: 3.080,-.

Sal A: 260,-

• Private som leier lokaler i kommunen til kommersielle intekstsgivende arrangemen skal betale 25.630,- kr.

• Dette gjelder ikke lag og organisasjoner som har inntekstsgivende arrangement. Ved konserter og arangement skal de betale ordinær pris.

• Lag og organisasjoner som har aktiviteter rettet mot barn og unge under 18.år, kan benytte kommunes lokaler til øvinger/treninger gratis.

  Branninstruks og retningslinjer for Tanemshallen

  Branninstruks og retningslinjer for Klæbuhallen