• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Leie av lokaler

Klæbu kommune leier ut sine lokaler organisasjoner og privatpersoner, når de ikke trenger de til egne aktiviteter/arrangement.  

Kontaktinformasjon

Bestilling av lokaler for leie til fest, arrangement, møter etc skjer i Klæbu kommunes sentralbord.

Telefon 72 83 35 00

e-post: setralbord@klabu.kommune.no


Oversikt over kulturhus og haller med priser for leie.  

Vi gjør oppmerksom på at prisene reguleres hvert år i forbindelse med kommunens behandling av betalingsregulativet i forbindelse med budsjettet.

Gamle festsal - Seminarplassen 2

Kan dekkes til ca 72 stk.
Fester/selskaper pr.kveld: 3.000,- 
For en helg (fredag kl.16.00-søndag): 4.400,- 
Møter pr.time: 250,-
Fast leie pr.time: 250,-
Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement: 17.000,-
Lag og organisasjoner som benytter lokalene til øving/trening i en helg: 1.500
Gebursdagsfeiring på dagtid (min 3 timer) (vaske selv): 270,-

 Branninstruks og retningslinjer for gamle festsal

Gymsal i kulturhuset

Kan dekkes til ca 190 stk. 
Fester/selskaper pr.kveld: 3.100,- 
For en helg (fredag kl.16.00-søndag): 4.400,- 
Møter pr.time: 250,- 
Fast leie pr.time: 250,-
Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement: 17.000,-

Lag og organisasjoner som benytter lokalene til øving/trening i en helg: 1.500

Gebursdagsfeiring på dagtid (min 3 timer) (vaske selv): 270,-

Svømmehallen: 650,- kr pr.time

Branninstruks og retningslinjer for gymsal på Sørborgen skole

Gymsal på Sørborgen skole

Sørborgen er under utbygging, og er derfor ikke til utleie i perioden. Utbyggingen planlegges ferdigstilt februar 2018.

Branninstruks og retningslinjer for gymsal på Sørborgen skole

Gymsal på Tanem skole

Kan dekkes til 120 stk 
Arrangement/selskaper pr.kveld: 2.850,- 
For en helg (fredag kl.16.00-søndag): 4.400,- 
Møterom: 250,- pr.time
Fastleie pr.time: 250,-

Private som leier for kommersielle inntektsgivende arrangement: 17.000,-

Lag og organisasjoner som benytter lokalene til øving/trening i en helg: 1.500,-

Gymsal på Tanem er en del av et skoleanlegg. Det er derfor ikke anledning til å ha arrangementer som innebærer røyking inne i, eller ute på skolens område.  Det er heller ikke anledning til å servere alkohol.

  Branninstruks for gymsal på Tanem skole

Klæbuhallen og Tanemshallen

Gratis trening for barn og unge mandag-fredag

Stevner, konkuranser: 1.200,-
Hall inkl.garderobe pr.time for utøvere som ikke omfattes av gratisordningen for halleie i Klæbu: 450,-

Private som leier for kommersielle, inntektsgivende arrangement: 25.000,-.

Kulturarrangement av lokale organisasjoner fredag-søndag: 6.500,-.

Kulturarrangement av lokale organisasjoner en dag: 3.000,-
Sal A: 250,-


• Private som leier lokaler i kommunen til kommersielle intekstsgivende arrangemen skal betale 25.000,- kr.

• Dette gjelder ikke lag og organisasjoner som har inntekstsgivende arrangement. Ved konserter og arangement skal de betale ordinær pris.

• Lag og organisasjoner som er knyttet til landsomfattende forbund som har aktiviteter rettet mot barn og unge under 18.år, kan benytte kommunes lokaler til øvinger/treninger gratis. Andre lokale organisasjoner som har aktivitet rettet mot barn og unge kan søke om å få tildelt gratis øving/treningstid.

  Branninstruks og retningslinjer for Tanemshallen

  Branninstruks og retningslinjer for Klæbuhallen