• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Helsestasjon

Helsestasjonen - åpningstider og kontaktinformasjon

Sørborgen skole:
Helsesøster Heidi Beate Rolland Bjørnli, mob: 90 68 66 56. Kontortid tirsdag, onsdag, torsdag kl 09.00-13.00.
Helsesøster Tina Tollan, mob: 928 00 393. Kontortid fredag kl 09.00-13.00.

Tanem skole:
Helsesøster Heidi Beate Rolland Bjørnli, mob: 90 68 66 56. Kontortid mandag og fredag kl 09.00-13.00.
Helsesøster Iselin Austvik, tlf 90 79 01 46. Kontortid tirsdag kl 09.00-13.00.

Klæbu ungdomsskole:
Helsesøster Tina Tollan, mob: 928 00 393. Kontortid mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl 09.00-13.00.

Helsestasjons - og skolelege:
Gunn-Elisabeth Ulkestad har kontortid tirsdag og onsdag i oddetallsuker og onsdager i partallsuker. I tillegg har vi en turnuslege som rullerer hvert halvår. Turnuslegen jobber onsdag formiddag.

Helsestasjon
Åpningstid mandag-fredag kl 09-14 ved timeavtaler.  Åpen helsestasjon onsdager kl 12.30-14.

Sentralbord helsestasjon tlf 97 77 28 52 (tirsdag og onsdag)
 
Helsesøster og fagleder Kristin Berg tlf 92 80 54 50 (alle hverdager)
 
Helsesøster Turid A Johansen tlf 46 81 07 10 (mandag, tirsdag og torsdag)
 
Helsesøster Iselin Austvik tlf 90 79 01 46 (mandag, onsdag, torsdag og fredag)
 
Jordmor Eila Løvold tlf 90 83 91 47 (mandag, tirsdag og torsdag)

Helsestasjonstjenesten 0-5 år
 • Hjemmebesøk
 • Sped- og småbarneundersøkelser
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysing – individuelt eller i gruppe 
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Tjenestebeskrivelse:

Helsestasjon 0-5 år

Skolehelsetjenesten
 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veileding – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgruppe

Tjenestebeskrivelse:

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

(Åpningstider: Tirsdager kl.16.00-17.30). Tilbudet er midletidig stengt.

Sted: Klæbu helsestasjon, Vikingveien 8, 7540 Klæbu  

Gratis tilbud for ungdom mellom 13-20 år, ingen timebestilling.

På HFU kan du blant annet snakke med helsesøster om:

Test for kjønnssykdommer, prevensjon, kropp, vonde/vanskelige tanker og følelser, pubertet, sex, vennskap, selvfølelse, selvtillit, identitet, mobbing, overgrep, uro/ engstelse, spiseforstyrrelser, vanskelige hjemmeforhold, vold, forelskelse, skilte foreldre, søvnvansker, magesmerter og andre smerter, tobakk/rus.         

Helsesøster har taushetsplikt

Tjenestebeskrivelse:

Helsestasjon for ungdom

Jordmortjenesten

Tjenestebeskrivelse:

Svangerskapsomsorg

Lovverk

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og jordmortjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2.