• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Helsestasjon

Helsestasjonen - åpningstider

Tlf: 97 77 28 52

Beste ringetid til helsestajonen er tirsdager og onsdager. Andre dager ring eller send SMS til fast helsesøster.

Åpningstider:

Mandag til fredag kl. 09.00 til 14.00 (pause kl. 11.30-12.30).

Åpen dag: Onsdager kl. 12.30-14.00 (uten avtale).

Klæbu ungdomsskole
Helsesøster: Tina Tolland, tlf: 928 00 393 mandager til fredag 09.00 -13.00.

Sørborgen skole
Helsesøster: Siv Anja Mienna, tlf: 90 68 66 56.  Trefftid på skolen tirsdag, onsdag og torsdag kl 09.00-13.00.

Tanem skole
Helsesøster: Siv Anja Mienna, tlf: 90 68 66 56.  Trefftid på skolen mandag og fredag 09.00-13.00.

Helsestasjon for ungdom

Åpningstid tirsdag 16.00-17.30 på Klæbu helsestasjon.  Oppstart 5.september 2017.

Helsestasjon

Ledende helsesøster: Maria Almo-Stabell Tlf: 90790146 .

Helsesøster: Marit Segtnan Tlf: 92805450

Helsesøster: Turid Johansen Tlf: 46810710

Jordmor: Eila Løvold Tlf: 90839147 Helsestasjonen to dager i uka (tirsdag og torsdag)

Helsestasjonstjenesten 0-5 år
 • Hjemmebesøk
 • Sped- og småbarneundersøkelser
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysing – individuelt eller i gruppe 
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Tjenestebeskrivelse:

Helsestasjon 0-5 år

Skolehelsetjenesten
 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veileding – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgruppe

Tjenestebeskrivelse:

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Åpningstider: Tirsdager kl.16.00-17.30. Oppstart 05.09.17.

Sted: Klæbu helsestasjon, Vikingveien 8, 7540 Klæbu  

Gratis tilbud for ungdom mellom 13-20 år, ingen timebestilling.

På HFU kan du blant annet snakke med helsesøster om:

Test for kjønnssykdommer, prevensjon, kropp, vonde/vanskelige tanker og følelser, pubertet, sex, vennskap, selvfølelse, selvtillit, identitet, mobbing, overgrep, uro/ engstelse, spiseforstyrrelser, vanskelige hjemmeforhold, vold, forelskelse, skilte foreldre, søvnvansker, magesmerter og andre smerter, tobakk/rus.         

Helsesøster har taushetsplikt

Tjenestebeskrivelse:

Helsestasjon for ungdom

Jordmortjenesten
 • Svangerskapsoppfølging
 • Fødselsforberedende kurs
 • Oppfølging i barselperioden

Tjenestebeskrivelse:

Svangerskapsomsorg

Lovverk

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og jordmortjenesten er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2.