• Abonner på nyheter
 • FacebookFølg oss
 • KontaktKontakt oss
 • Language

Barnehager

 Brannåsen barnehage

                   

 

Kontaktinformasjon

Mona Kokaas - enhetsleder Telefon: 40478876 E-post: mona.kokaas@klabu.kommune.no

Besøksadresse: Brannåsen 8

Postadresse: Postboks 200, 7541 Klæbu

Telefon: Telefon kontor: 918 71 097 Storbarn: 95 892 161 Småbarn: 958 92 162

Åpningstider

Åpningstider: Kl 07.00 - 16.45

 

"Aktive barn og aktive voksne, sammen."

Vi er en teambarnehage som ligger på Tanem. Barnehagens organisering er ut i fra prinsippet om trygg tilknytning. Vi har beliggenhet i utkanten av et boligfelt med nærhet til oppvekstsenteret og naturen

Ved Brannåsen barnehage har vi engasjerte og bevisste voksne som tar barnas initiativ på alvor. Vi fremmer trygghet, selvstendighet og sosial kompetanse gjennom å ha fokus på leik og vennskap.

Vi har en avdeling for småbarn og en for storbarn. Hver avdeling er delt inn i mindre team.

Våre grunntanker er å legge til rette for vennskap og leik i et positivt læringsmiljø med veiledende voksne.
Samarbeid tuftet på gjensidig respekt er viktig for oss i alle av barnehagens samspillssituasjoner.

Hesteskolen barnehage

                      

Kontaktinformasjon 

Hesteskoen barnehage Veronika Olden - enhetsleder

Telefon: 95 97 57 00 E-post: veronika.olden@klabu.kommune.no

Besøksadresse:  Hesteskoen 6

Postadresse: Postboks 200, 7541 Klæbu

Telefon: Telefon leder/kontor: 95 97 57 00 Småbarn: 90 29 02 54 Storbarn: 47 60 28 22

Åpningstider

Åpningstider: Kl. 07.00- 16.30

Mulig utvidelse av åpningstidene fom august 2018.

 

I vår barnehage har vi en visjon vi jobber etter:

Hesteskoen barnehage – et godt sted å være!!

Vi vil at barnehagen skal være et godt sted for barna som går her slik at de ønsker å komme i barnehagen, at de opplever glede ved å være her, at de får venner å leke med og at de føler tilhørighet, trygghet og tillit. Vi vil også at dere som foreldre skal oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være for barnet deres, og et godt foreldresamarbeid. Samtidig vil vi at barnehagen skal være en god arbeidsplass for våre ansatte med et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Hesteskoen barnehage ligger skjermet til, midt i Klæbu sentrum. Vi har et stort uteområde med en egen akebakke om vinteren og en liten inngjerdet skog, der vi leker i trærne og ofte tenner bål. Vi har også en ballplass rett utenfor gjerdet som vi bruker mye og fast tid i gymsalen hver uke. Barnehagen har en stor parkeringsplass som gjør det enkelt å levere og hente barna.

Barnehagen har nye, moderne lokaler med et godt inneklima.  Lyse materialer og mange vinduer gir et naturlig lys og innsyn til alle rom. Barnehagen har en småbarnsbase med plass til 20 barn i alderen 1-3 år og en storbarnsbase med plass til 40 barn i alderen 3-6 år. På hver base er vi inndelt i mindre barnegrupper etter alder, med faste barn og voksne. Barnegruppene har også faste rom hvor de spiser måltider og har leker tilpasset sin alder. Når barna er trygge utforsker de gjerne andre rom og leker, sammen med barn og voksne fra andre grupper i gitte tidsrom på dagen. Vi har felles frokost om morgenen og dette gir blant annet søsken en mulighet til å starte dagen sammen.

Ta gjerne kontakt om du har lyst til å se hvordan vi har det!


Hesteskoens hjemmeside

 

Tanem barnehage
Kontaktinformasjon

Tanem barnehage

Gunhild Auset - enhetsleder Telefon: 951 48 548 E-post.: gunhild.auset@klabu.kommune.no

Besøksadresse: Nybrottsveien 4, Tanem

Postadresse: Postboks 200, 7541 Klæbu

Telefon:
Ole Brumm: 919 11 133
Pippistua: 928 25 069
Emilstua:  904 00 956 
Konglestua: 902 84 088

Åpningstider

Åpningstider: Kl: 07.00 - 16.30

 

Tanem barnehage er en avdelingsbarnehage bestående av 4 avdelinger som har et tett og godt samarbeid.

Vi vektlegger nærhet i trygge relasjoner.

                       

Avdeling Ole Brumm har 12 barn i aldersgruppen 1-3 år.
Avdeling Emilstua har 12 barn i aldersgruppen 2-4 år.
Avdeling Pippistua har 19 barn i aldersgruppen 3-6 år.
Uteavdelingen Konglestua har 13 barn for aldersgruppa 4-6 år.

Barnehagen har en unik beliggenhet helt i skogkanten. Dette byr på lett adkomst til uteliv i et variert område, noe vi benytter oss hyppig av. Videre byr samlokalisering med Tanem skole på rik tilgang til spesialrom som blant annet skolekjøkken og gymsal, samt trygg og naturlig overgang ved skolestart i kjente omgivelser.                            

                                  

.

Vår visjon:

Tanem barnehage vil skape et inkluderende miljø, der barns og foreldres medvirkning bidrar til å fremme omsorg, oppdragelse, lek og læring. Vi vil arbeide for at alle barna får venner, gode kunnskaper innenfor barnehagens fagområder og gode sosiale ferdigheter i et trygt, aktivt og positivt miljø preget av lek, humor og glede.

Satsingsområde:

Vi vil bidra til at barn får utvikle følelsene som er iboende i oss alle, fremme sosial kompetanse og en positiv selvoppfatning. Dette er viktig for å bedre lykkes i å mestre lek, omgås andre mennesker og ta initiativ til og opprettholde vennskap.

Fokus i dette arbeidet er: - Lek og vennskap - Trygg tilknytning - Barns psykiske helse - Selvstendighet og mestring - Et stimulerende og aktivt språkmiljø - Bøker og lesing

Kosthold og uteliv

Godt kosthold og veksling mellom aktivitet og hvile er av stor betydning for fysisk og mental utvikling. Vi vektlegger fysisk aktivitet og friluftsliv, veksling mellom aktivitet og hvile og et sunt kosthold som gir den energi barnet trenger gjennom dagen. Barnehagen samarbeider med kjøkkenet på Klæbu sykehjem som daglig leverer lunsj etter fastsatt 3 ukers meny basert på variert og sunt kosthold.

Ansatte

Ved Tanem barnehage har vi 17 ansatte hvor de fleste har lang erfaring fra barnehage. Mange har jobbet ved Tanem barnehage i mange år og har tilhørighet til barnehagen og lokalmiljøet. Vi har en sterk personalgruppe med verdifull erfaringskompetanse, utdanning og flere med tilleggsutdanning ut over det som er påkrevd. Dette gir oss en samlet kompetanse som styrker oss i arbeidet med å gi våre brukere et godt barnehagetilbud.     

                                

Sletten barnehage - avd. Rydland

Kontaktinformasjon 

Sletten barnehage - Rydland

Besøksadresse: Rydlandsvegen 6

Postadresse:  Postboks 200, 7541 Klæbu

Karin Opland - gruppeleder Rydland E-post: karin.alice.opland@klabu.kommune.no

Telefon: 90 36 94 79

Åpningstider

Åpningstider: Kl. 07.00 - 16.30

 

Barnehagen ligger helt i utkanten på et byggefelt, med stor naturtomt.

Vi gir tilbud til ca 30 barn i alderen 0 - 5 år. Det er til sammen 8 ansatte.

Vi legger vekt på barns medvirkning, og vennskap på tvers av aldersgruppene. Huset er lite noe som bidrar til tette relasjoner.

Satsningsområder 2016/2017: •språk •sosial kompetanse

Våre hovedmål er:

 • barnehagens hverdag skal fremme barns selvstendighet, selvtillit, selvhevdelse, empati og selvbilde
 • et godt språk miljø for alle barn

Vi skal legge til rette for:

 • Et lekemiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog
 • Språktrening i hverdagen og i mindre grupper
 • Å bli kjent med og kjenne igjen egne og andres følelser.
 • Å få kjennskap til og trene på prososiale handlinger.
 • Vennskap / lekekamerat
 • Bruk av bøker 

                

              

Sletten barnehage - avd. Sletten 

                                            

Kontaktinformasjon 

Sletten barnehage

Anita Vangstad - enhetsleder Mobil: 928 05 502 E-post: anita.vangstad@klabu.kommune.no

Besøksadresse: Hallsetvegen 8, 7540 Klæbu

Postadresse: Postboks 200, 7541 KLÆBU

Elisabeth Hovde Vik -  gruppeleder Sletten/stedfortreder for enhetsleder E-post: elisabeth.hovde.vik@klabu.kommune.no

Telefon:  Kontor: 90 40 53 05 Rød og Blå : 90 26 48 81

Åpningstider

Åpningstider: Kl. 07.00- 16.30 

Vår visjon er: "Sammen på jakt etter kunnskap"

Sletten er basedrevet barnehage med aldersoppdelte grupper.

Det er til sammen ca 60 barn fra 0-5 år. Sletten er nærmeste nabo til tidligere Grindvollen barnehage, vi disponerer dette uteområdet også. 

Ved Sletten barnehage er vi glade i å gå på tur. Vi har et rikt turområde rett utenfor porten. Vi vil gjerne ut og se hva nærområdet tilbyr oss av opplevelser og erfaringer.

Når været tillater det er vi på tur hver uke. Vi er da i skogen eller på besøk hos andre barnehager. I de kaldeste månendene har vi mulighet til å bruke gymsalen i kulturhuset.            

                               

Personalet består av ca 17 ansatte.

Barnehagen ligger på Hallset i landlige omgivelser, som blir brukt til turer og uteliv. Det fysiske miljøet inne i barnehagen har mange ulike rom som inspirerer til undring og leik. Ute har vi gapahuk og bålplass.

Aldersoppdelte grupper som gir større mulighet til progresjonrettet lek og aktivitet, i samsvar med rammeplanen.

Våre hovedmål er:

 • Barnehagens hverdag skal fremme barns selvstendighet, selvtillit, selvhevdelse, empati og selvbilde.
 • Et godt språkmiljø for alle barn.

Vi skal legge til rette for:

 • et lekemiljø som stimulerer og utvikler begreper, forståelse og dialog
 • språktrening i hverdagen og i mindre grupper
 • å bli kjent med og kjenne igjen egne og andres følelser
 • å få kjennskap til og trene på prososiale handlinger
 • vennskap/ lekekamerat
 • bruk av bøker

Se facebookside: Sletten barnehage 

Sletten barnehage har tre baser, rød, blå og lilla.

Rød base

Dette er basen for de over 3 år.

Hele basen har sangsamling hver fredag. Her synger vi sanger som både barn og voksne er glade i. Vi bruker også litt instrumenter.

Som fast tradisjon arrangerer vi FORUT sin barneaksjon. Her lærer vi om hvordan barn har det i andre land. Vi avslutter perioden med å lage og selge suppe. Inntektene går da til FORUT.

Basen er delt i to grupper; tirsdagsgruppa og torsdagsgruppa.

Dette er grupper som har 4 og 5 åringer sammen. Navnet på gruppa er ut fra når de grå på tur. De spiser og har samling sammen de fleste dagene.

I tillegg har vi noen aldersdelte samlinger:

Krekling for 4 åringene.

Røsslyng er gruppa for de som går siste året ved barnehagen.

I planen for overgang barnehage - skole står det at alle barna skal ha "skrivedans". Dette gjennomfører vi i små grupper slik at alle får øvd seg på de oppgavene som er. 

Blå base

Dette er basen for de under 3 år

Blåbasen er delt inn i to aldersdelte grupper.

De aldersinndelte gruppene kalles Moselyng for 1 åringene og Klokkelyng for 2 åringene, begge har en pedagog hver som er ansvarlig for de barna på den gruppa.

I tillegg har vi også faste aktiviteter hver uke.

Vi har to rom som de yngsate bruker som sin base; Sol og måne. Rommene tilpasses barnas alder, modning og interesser gjennom året.

Vi er opptatt av at på blåbasen skal det være trygt å være liten! Vi jobber ut fra Trygghetssirkelens prinsipper.

Lilla base

For de som er 2 og 3 år

I barnehageåret 2016/17 har vi opprettet en base for 3 åringene og noen av 2 åringene.

Denne gruppa er en liten gruppe - vi skaper en mild overgang fra småbarn til storbarns base.

Lilla har en dagsrytme som er midt i mellom småbarn og storbarn.

Av og til deles gruppa i to; 2 åringer og 3 åringer for seg. Da leses det bøker og samtales i forhold til barnas alder og

Private barnehager

Betel barnehage Privat barnehage som drives etter utvidet kristen formålsparagraf. Barnehagen har ca 45 plasser for barn i alderen 0 – 6 år, fordelt på 3 grupper, ei for barn under 3 år, og to for barn over 3 år.

Jonettaplassen Borgen Privat gårdsbarnehage med base i et småbruk som ligger ca 1 km fra Klæbu sentrum med mange slags dyr, og hyppig bruk av naturen rundt. Barnehagen er godkjent for 10 barn i alderen 3 til 5 år.

Knærten Friluftsbarnehage  Knærten FUS friluftsbarnehage er en 4 avdelings barnehage med 70 barn og 17,7 årsverk. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser ved Lauvåsen i Klæbu. Med tilhørende stort kupert uteområde, en egen liten skog, grillhytte og gapahuk på området er alt tilrettelagt for en skapende hverdag.

Tussestua Familiebarnehage AS Privat barnehage med 8 hele plasser for barn mellom 0 og 3 år. Da barnehagen er liten sammenlignet med andre større barnehager kan det føles tryggere for barna.