• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Rullering av idretts- og friluftsplan

Invitasjon til møte i forbindelse med rullering – videreføring av kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014-2017

Det Inviteres til møte med berørte lag og organisasjoner for gjennomgang av eksisterende kommunedelplan for idrett og friluftsliv og videreføring av handlingsprogrammet i planen for perioden 2018 - 2019.

Tid: Onsdag 6 september kl 17:00 Sted: Rådhuset, Kommunestyresalen

kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014-2017 skal revideres hvert 4 år. I og med sammenslåing av Trondheim og Klæbu kommune fra 2020 vil planen bli rullert-videreført for perioden 2018-2019

Det er viktig at vi får til en bred medvirkningsprosess fra lag og organisasjoner og utarbeider et nytt handlingsprogram for perioden 2018-2019.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2014-2017 ligger på vår hjemmeside.

 

Sist oppdatert: 05.07.2017 09:38 av Kjersti Utne, foto: Kjersti Utne