• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Rådmannen i Klæbu har fått ny jobb

Helse Nord-Trøndelag har ansatt Kjetil Mjøsund (51) som ny leder for Klinikk for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag.

Kjetil Mjøsund vil fullføre sin jobb som rådmann i Klæbu kommune før han starter i ny og spennende jobb 1.januar 2020. 

For Klæbu kommune er det viktig at Mjøsund, som øverste administrative leder, er på plass frem til Klæbu blir en del av nye Trondheim kommune. Dette er viktig for å ivareta ansatte, levere gode tjenester til innbyggerne og sluttføre vedtatte investeringer på en god måte.

Han ble i sommer tilbudt stillingen som prosjektdirektør i Trondheim kommune, men velger nå å takke ja til stillingen som klinikkleder for medisin og rehabilitering i Helse Nord-Trøndelag.

- Av og til dukker det opp muligheter og et jobbtilbud det er umulig å takke nei til. Klinikklederjobben i Helse Nord-Trøndelag er en slik stilling, og jeg gleder meg til å ta fatt på en viktig lederfunksjon i en av regionens viktigste organisasjoner. Folks helse og sykehustilbud har en sentral og viktig rolle, og jeg ser fram til å være med å videreutvikle helsetjenestene i Trøndelag, sier Kjetil Mjøsund.

- Jeg har i hele mitt voksne liv vært interessert i politikk, samfunnet og felleskapets løsninger for innbyggerne. Uten at jeg har inngående kjennskap til helsesektoren og sykehusdrift, kjenner jeg godt til hvor viktig denne tjenesten er for innbyggerne. Med min bakgrunn, erfaring og engasjement har jeg tro på at jeg har mye å bidra med innenfor drift av store enheter med kompetente helsearbeidere og det viktige sykehustilbudet i vår region, sier Mjøsund.

Klinikk for medisin og rehabilitering er en av de tre store klinikkene i helseforetaket og har omlag 700 ansatte fordelt på de to sykehusene i Levanger og Namsos.

Sist oppdatert: 07.11.2019 12:41