• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Barneverntjenesten, PPT og Helsestasjon med skolehelsetjeneste og jordmor blir overført til Trondheim fra 1.januar 2019

Klæbu kommune og Trondheim kommune har inngått et vertskommunesamarbeid om barneverntjenester, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste fra 1.1.2019.

Overføring av tjenester til Trondheim kommune

Barneverntjenesten

Klæbu barneverntjeneste blir en del av barne- og familietjenesten Heimdal, og alle aktive saker overføres dit fra 01.01.19. 

Postadresse:
Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Heimdal, Barneverntjenester
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Besøksadresse: Industriveien 7, 7072 Trondheim Telefon: 72545050

Omsorgsenheten:

Omsorgsenheten i Trondheim kommune vil følge opp langtidsplasserte barn videre. Omsorgsenheten har det helhetlige ansvaret å følge opp barn og unge som bor i beredskapshjem, fosterhjem eller institusjon og samarbeid med biologisk familie.

Postadresse:
Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten, Omsorgsenheten
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse:
Vestre Rosten 81, 7075 Trondheim
Telefon: 72542240

PPT

Tjenesten flyttes til Saupstadsenteret fra 01.01.19. For ansatte PPT betyr dette nye ansettelsesforhold i Trondheim kommune.

Alle aktive saker vil bli overført til Trondheim kommune fra samme tidspunkt, men ansatte med kjennskap til Klæbu vil fortsatt ha saksansvar i en overgangsperiode.

For innbyggerne i Klæbu innebærer dette tilgang til en mer robust PP-tjeneste med større fagmiljø, med lokaler i Trondheim.

Kontaktinformasjon fra 01.01.19:

Postadresse:  
Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Heimdal Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72545050

Besøksadresse:
Saupstadringen 7 (Saupstadsenteret 2. etg.) 7078 Saupstad

Barneverntjenesten og PPT flytter i nye lokaler 03.01.19.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmor

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmor blir lokalisert i Klæbu
Klæbu helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste blir overført til barne- og familietjenesten i bydel Heimdal fra 01.01.19.

Dette innebærer at ansatte blir overført til Trondheim kommune som ny arbeidsgiver, mens tilbudet vil blir værende i Klæbu.

Innbyggerne i Klæbu vil altså fremdeles kunne benytte helsestasjonstilbudet lokalt, selv om tjenenesten er overført til bydel Heimdal i Trondheim kommune.

Kontaktinformasjon fra 01.01.2019:

Postadresse:
Barne- og familietjenesten Klæbu helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjeneste
Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.
Telefon: 97 77 28 52

Besøksadresse: Vikingvegen 8, 7540 Klæbu

Helsestasjon vil være stengt 2. og 3.januar 2019 i forbindelse med konvertering til nytt fagprogram

Sist oppdatert: 04.03.2019 13:21