• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Orientering om kunstgressbanen på Sørborgen

Den 9.april var det  møte mellom Klæbu kommune, Klæbu IL og Klæbu fotball. Tema for møte var ujevnheter på spilleflaten ved Sørborgen kunstgress.

Det er Klæbu kommune som er baneeier. Kommunen har en leiekontrakt med Klæbu IL. Det er ikke en tilfredsstillende overflate på banen slik den fremstår i dag.

Dette beklager kommunen. Klæbu IL betaler ingen leie for banen, men står ansvarlig for drift og vedlikehold, samt det å dekke utgifter knyttet til energi for oppvarming av banen.

Klæbu IL har en avtale med varmeleverandør om levering av energi til oppvarming av banen. På grunn av sen ferdigstillelse og en dissens mellom varmeleverandør og en av deres underleverandører, er ikke varme satt på i underlaget. Klæbu IL beklager overfor sine medlemmer at levering av energi til undervarme ikke har blitt levert.


Det er usikkert hva som er årsaken til at banen har store ujevnheter/overflateavvik.

Kommunen har engasjert ekstern oppmåler for å registrere de faktiske overflateavvikene i kunstgressbanen. Leverandør av varme har sendt en anmodning til underleverandør om at banen blir tilført varme, med bakgrunn i dette er det grunn til å tro at kunstgressbanen vil bli tilført undervarme i nærmeste fremtid. Det er håp om at varme skal gjøre at det blir mindre ujevnheter i toppdekket.

Kommunen vil gjennomføre en ny overflatemåling av kunstgressdekket etter at banen er blitt tilført varme i 1 til 2 uker.

Idrettslaget, fotballavdelingen og kommunen skal ha et nytt møte den 23. april.

Det er usikkert når banen blir spillbar for kamp. Klæbu IL vil fortløpende vurdere om det er god nok kvalitet på treningsforholdene ved banen.

Kommunen vil forskuttere utgifter knyttet til kamparena og eventuelt arena for trening frem til en finner årsaken til ujevnheter i banen. Klæbu kommune vil gi Klæbu IL en godtgjøring for den jobben de gjør i forhold til flytting av hjemmekamper til andre arenaer. Klæbu kommune beklager at ikke hjemmekamper kan spilles på Sørborgen kunstgress.
 
Det vil bli gitt ny informasjon på hjemmesiden til idrettslaget og kommunen etter at Klæbu IL, Klæbu fotball og Klæbu kommune har hatt møte den 23. april.   

Sist oppdatert: 09.07.2018 12:33