• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Informasjon til foreldre i barnehagene

Informasjon til foreldre i barnehagene i Klæbu i forbindelse med forslag om betalingssatser for 2020. Det tas forbehold om bystyrets vedtak.

Forslag til nye betalingssatser for barnehageplass fra 01.01.2020 for barnehager i nye Trondheim kommune er lagt ut på innsyn.

I forslaget settes makspris lik forslaget i statsbudsjettet til kr 3135 per måned.

For barnehagene i lokalområdet Klæbu foreslås en egen pris for deltidstilbud fram til 01.08.2020. Dette fordi deltidplassene i Klæbu har hatt noe lavere pris. Dette justeres fram mot nytt barnehageår 01.08.2020. Så fra denne datoen vil alle i nye Trondheim kommune ha lik pris for tilsvarende tilbud.

Fra 01.01.2020 økes prisene for deltidstilbudene i forslaget tilsvarende lønns og prisvekst med 3,1 %.

Fra 01.01.- 01.08.2020

Opphold per uke Betaling per måned
41 timer eller mer 3135 kroner
fra 33 til 41 timer (80%) 2690 kroner
fra 25 til 33 timer 2210 timer


Fra 01.08.2020

Opphold per uke Betaling per måned
41 timer eller mer 3135 kroner
fra 33 til 41 timer (80%) 2785 kroner
fra 25 til 33 timer (60%) 2210 kroner

Sist oppdatert: 28.11.2019 13:12