• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Informasjon om endringer av vedtekter og SFO-tilbud

Fra 01.08.19 vil SFO tilbudet i Klæbu kommune endres som et ledd i harmonisering med tilbudet i Trondheim kommune.

Der det tidligere har vært et flerdelt tilbud vil det fra august vær et todelt tilbud.

Hel plass: Fra og med 12 timer per uke.

Halv plass: Under 12 timer per uke. Barn med halv plass kan benytte SFO mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker.

Endring av opphold skjer fra den første i måneden med én måneds varsel.

Oppsigelse av opphold med én måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden.

Påmelding SFO høst 2019 åpnes 6.mai.
Alle nye 1. klassinger melder på SFO gjennom Visma og velger et av de to tilbudene.

Alle 2., 3. og 4 klassinger som er på SFO i dag må også melde på nytt SFO opphold som skal gjelde fra 01.08.19 i Visma.

Nye vedtekter gjeldende fra 01.08.19 til 31.12.19.

Link til mer informasjon finner du her.

Sist oppdatert: 01.07.2019 08:42