• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Første møte i fellesnemnda

Tirsdag 14. februar møttes Fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommuner for første gang

Tirsdag 14. februar møttes Fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommuner for første gang. Dette første møtet ble holdt i rådhuset i Klæbu. Fellesnemndas oppgave er å samordne og lede forberedelsene til sammenslåingen. Nemnda skal fungerer som interrimsfellesnemnd fram til Stortingets endelige vedtak om sammenslåing av kommunene våren 2017.

Møtets første sak var konstituering av interrimsfellesnemnda. Trondheims ordfører Rita Ottervik ble valgt til interimsfellesnemndas leder, med Klæbus ordfører Kirsti Tømmervold som nestleder.

Videre ble forslaget til mandat for fellesnemnda vedtatt. Mandatet beskriver hva slags oppgaver og ansvarsområde nemnda skal ha. Det er kommunestyret i Klæbu og bystyret i Trondheim kommune som gjør endelig vedtak om mandatet.

Fellesnemnda fungerer fram til det nye kommunestyret for den nye kommunen er konstituert etter valget høsten 2019. Alle møter i nemnda vil i utgangspunktet være åpne.

Det er utarbeidet en prosjektplan for sammenslåingen, og denne ble vedtatt under interimsfellesnemndas første møte. Prosjektplanen formulerer målene for sammenslåingen, og prosjektets organisering, økonomi og kommunikasjonsarbeid gir rammer for arbeidet, med fremdriftsplan med milepæler.

Budsjettet for sammenslåingsprosjektet i 2017 ble også lagt fram for Fellesnemnda, men vedtaket vil først fattes seinere. Til slutt ble mandatet til partssammensatt utvalg lagt fram, og vedtatt.

I tillegg orienterte rådmannen i Klæbu Kjetil Mjøsund om mulighetsstudien for nytt helse- og velferdssenter som også innebærer mulig fremtidig bruk av rådhuset i Klæbu.

Saksdokumentene fra interrimsfellesnemndas møte finner du her:

http://innsyn.trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 04.07.2017 11:01 av Kjersti Utne