• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Formannskapets forlag til budsjett til høring

Høringsfrist mandag 10.desember kl.12.00

Formannskapet la tirsdag 20.11.2018 ut rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2019 – 2022, budsjett 2019 og betalingsregulativ 2019, samt formannskapets behandling og innstilling (saksprotokoll) til offentlig ettersyn.

Høringsfrist settes til: mandag 10. desember 2018 kl. 12.00.

Dokumentene er lagt ut ved publikumsmottaket i Klæbu rådhus, samt på kommunens hjemmesider www.klabu.kommune.no

Eventuelle høringsuttalelser må sendes skriftlig til Klæbu kommune, postboks 200, 7541 Klæbu eller til postmottak@klabu.kommune.no innen høringsfristen.

  Rådmannens forslag til handlings og økonomiplan og budsjett

  Rådmannens presentasjon til formannskapet 25.september 2018

  Betalingsregulativ 2019

  Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019

  Formannskapets behandling og innstilling 20.november 2018

Sist oppdatert: 14.12.2018 09:16