• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Foreldreveiledningskurs - "De utrolige årene"

Tilbud om foreldreveiledningskurs til foreldre med barn i alderen 3-6 år, og 6-12 år.

De utrolige årene (DUÅ) er et program som har som mål å legge til rette for et godt samarbeid mellom voksne og barn. Det finnes program for foreldre, barn og ansatte i barnehage, skole og SFO. Klæbu kommu-ne har tilbud om foreldreprogram. De utrolige årene bygger på bred internasjonal forskning.

Foreldreprogrammene har fokus på å styrke relasjon mellom foreldre og barn. Målet er å lære foreldrene samspill med barna som fremmer positiv utvikling for barna, og styrker foreldrenes tro på egne foreldrefer-digheter. Foreldrene møtes i gruppe og få veiledning som styrker foreldrekompetansen.

Dette er et forebyggende lavterskeltilbud med fokus på at foreldre kan dele erfaringer, og snakke sammen om hvordan det er å være foreldre. Konkrete strategier og redskap prøves ut i forhold til tema som blant an-net barnestyrt lek, oppmerksomhet, ros, oppmuntring, belønning, grensesetting og gode beskjeder. De ulike temaene diskuteres ved hjelp av videovignetter, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

OPPSTART AV KURS I SEPTEMBER, SØKNADSFRIST 1. AUGUST.  OG I JANUAR, SØKNADSFRIST 1. DESEMBER. KURSET ER GRATIS.

Gruppen består av 10-14 foreldre/foresatte og 2 gruppeledere. Kurset går over 12-16 samlinger.

Gruppen møtes ukentlig og hver samling varer i 2- 2.5 timer. Kursted er på Rådhuset i Klæbu kom-mune.

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med:
Jeanette Nordtømme tlf 93202658. jeanette.nordtomme@klabu.kommune.no

Torild Nordtiller tlf 90869840. torild.nordtiller@klabu.kommune.no

Camilla Kristiansen tlf 92800394 camilla.kristiansen@klabu.kommune.no

Line Ytterhus tlf 40284242. line.ytterhus@klabu.kommune.no

 

  Søknadsskjema foreldreveiledningskurs

Sist oppdatert: 04.07.2017 11:01