• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Endring av lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever

Miljøutvalget i Klæbu kommune vedtok 20.03.19 endringer i lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Klæbu kommune, Trøndelag

Endringene gjelder minsteareal for tildeling av elgkvote til jaktvaldet Klæbu Nordre jaktområde, da dette er endret fra 1000 til 3000 dekar per tildelt dyr. Forskriften kan leses i sin helhet her:

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-02-02-129

 

Sist oppdatert: 01.07.2019 08:42