• Abonner på nyheter
  • FacebookFølg oss
  • KontaktKontakt oss
  • Language

Asfaltering av Finnmyrvegen

Forberedende arbeider for asfaltering av Finnmyrvegen vil startes opp 31.juli.

Det skal også skiftes noen vann- og avløpskummer, samt ledninger. Arbeidene vil medføre noen ulemper for beboerne, og skilting bes fulgt. Arbeidene skal være ferdige i løpet av høsten.

Eventuelle spørsmål rettes til postmottak@klabu.kommune.no.

Regelmessige byggemøter vil avholdes mellom entreprenør og kommune og behørige spørsmål vil behandles der.


Asfalteringsarbeidene vil følges opp med etablering av fartsdumper på hele strekningen. Vegen vil asfalteres i 4,5 meters bredde, og krysset med Forseths veg vil bli hevet for å gi myke fotgjengere prioritet.

Sist oppdatert: 11.07.2017 09:46 av Kjersti Utne. Foto: Molde kommune