Fiske, fangst og akvakultur


Publisert
27.10.2009
Sist endret
11.01.2014
Publisert av
Kjersti Utne
telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe

Teknisk vakt                             928 05 431
Legevaktsentralen                     116 117
Barnevernsvakt/Kriseteam        72 54 00 00