Fiske, fangst og akvakultur


Publisert
27.10.2009
Sist endret
11.01.2014
Publisert av
Kjersti Utne
telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe

 Viktige telefonnummer

KontaktTelefon
Brann 110
Politi/Lensmannen i Klæbu 02800
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
Klæbu legesenter 72 83 01 70
Legevaktsentral 116 117
Barnevernsvakt/Kriseteam 72 54 00 00
Teknisk vakt 92 80 54 31
NAV Klæbu 55 55 33 33
Krise- og beredskapsledelse
deretter

90 88 30 99
92 80 54 36

Krisesenteret i Trondheim 73 52 34 20