Bilde av Sørborgen skole i Klæbu.

Velkommen til Sørborgen skole

Sørborgen skole har elever fra 1.-7. trinn. SFO-tilbud er tilknyttet skolen.

Skolen har blitt rehabilitert og utbygd og ble tatt i bruk i sin nåværende form høsten 1996. Skolen er bygd som en delvis åpen skole. Hver klasse har sitt hjemmeareal, tilsvarende "kroken" mange har i klasserom/ fellesareal. Her foregår formidling av kunnskap og opplysninger. Elevene går ut og jobber individuelt eller i grupper på fellesarealet hvor de møter resten av klassetrinnet.

Vi har et stort, lyst og flott bibliotek. Vi sier det er hjertet i bygget vårt. Her søker elevene opplysninger og bearbeider disse, men her er også rom for rekreasjon og spennende lesning. Fra 5. klasse har elevene bibliotekvakt. De registrerer utlån og innlevering på data og rydder i hyllene.

Skolen satser på kulturelle aktiviteter. Vi har samlinger hver måned hvor klassetrinnene har ansvar for underholdningen. På disse samlingene tildeles Rusk og Rask til det trinnet som har hatt det ryddigst i måneden som gikk. Rusk og Rask er to bamser, disse er det stas å få helt opp til 7. klasse. Vi synger mye og har alltid månedens sang på samlingene. Vi kårer også månedens bilde som blir hengt opp på biblioteket. I tillegg til disse samlingene setter enkelte trinn opp større forestillinger når de jobber med spesielle tema.

Fra skoleåret 2007/2008 er skolen praksisskole. Dette innebærer et tett samarbeid med HIST (Høgskolen i Sør-Trøndelag). Vi mottar jevnlig lærerstudenter i praksis, og våre praksislærere er jevnlig på HIST for faglig og metodisk oppdatering.

Skolen lager hvert år en virksomhetsplan hvor mål og tiltak blir satt opp. Her finnes også en kort informasjon om satsningsområder og prosjekter. Mer om dette finner du i vår virksomhetsplan.

Skolen jobber også med problematikken rundt evaluering, både individuell og skolebasert. Vi trenger innspill og ideer fra skoler som har erfaring med nye vurderingsformer. Tips oss gjerne. Min e-postadresse er: britt.akslen@klabu.kommune.no

Ta gjerne kontakt med skolen dersom vi kan bidra med noe til din skole.

For mer informasjon om Sørborgen skole: <Hjemmeside Sørborgen skole>

Publisert
12.10.2009
Sist endret
02.02.2014
Publisert av
Geir Wanvik
telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe

 Viktige telefonnummer

KontaktTelefon
Brann 110
Politi/Lensmannen i Klæbu 02800
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
Klæbu legesenter 72 83 01 70
Legevaktsentral 116 117
Barnevernsvakt/Kriseteam 72 54 00 00
Teknisk vakt 92 80 54 31
NAV Klæbu 55 55 33 33
Krise- og beredskapsledelse
deretter

90 88 30 99
92 80 54 36

Krisesenteret i Trondheim 73 52 34 20