viktig melding

VIKTIGE MELDINGER

MELD FRA TIL KOMMUNEN
Navn
e-post
Telefon
Beskrivelse av hendelse
 
mandag
24

HVA SKJER?

27.10 Kl 09:00
formannskapssalen
30.10 Kl 11:00
Klæbu kirke
30.10 Kl 18:00
Klæbu kirke
musikk
'
telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe

 Viktige telefonnummer

KontaktTelefon
Brann 110
Politi/Lensmannen i Klæbu 02800
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
Klæbu legesenter 72 83 01 70
Legevaktsentral 116 117
Barnevernsvakt/Kriseteam 72 54 00 00
Teknisk vakt 92 80 54 31
NAV Klæbu 55 55 33 33
Krise- og beredskapsledelse
deretter

90 88 30 99
92 80 54 36

Krisesenteret i Trondheim 73 52 34 20