telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe

Teknisk vakt                             928 05 431
Legevaktsentralen                     116 117
Barnevernsvakt/Kriseteam        72 54 00 00