telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe
Teknisk vakt 928 05 431
Legevakt 116 117
Barnevernsvakt 73 89 90 90
Kommunal kriseledelse ring 1 950 30 944
Kommunal kriseledelse ring 2 928 05 436
Kriseteam i kontortiden 476 68 113
Kriseteam etter kontortid 73 89 90 90
Krisesenter 73 52 34 20
Politi 02800