viktig melding

VIKTIGE MELDINGER

MELD FRA TIL KOMMUNEN
Navn
e-post
Telefon
Beskrivelse av hendelse
 
fredag
12

HVA SKJER?

15.02 Kl 17:00
Klæbuhallen
kulturarrangement
15.02 Kl 19:00
Klæbu folkebibliotek i kulturhuset
'
telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe

 Viktige telefonnummer

KontaktTelefon
Brann 110
Politi/Lensmannen i Klæbu 112/72 83 46 80
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
Klæbu legesenter 72 83 01 70
Legevaktsentral 116 117
Barnevernsvakt/Kriseteam 72 54 00 00
Teknisk vakt 92 80 54 31
NAV Klæbu 55 55 33 33
Krise- og beredskapsledelse
deretter

90 88 30 99
92 80 54 36

Krisesenteret i Trondheim 73 52 34 20