viktig melding

VIKTIGE MELDINGER

MELD FRA TIL KOMMUNEN
Navn
e-post
Telefon
Beskrivelse av hendelse
 
tirsdag
3

HVA SKJER?

04.03 Kl 16:30
Klæbu rådhus, formannskapssalen
05.03 Kl 16:30
Klæbu rådhus, formannskapssalen
'
telefonVIKTIGE TELEFONNUMRe

 Viktige telefonnummer

KontaktTelefon
Brann 110
Politi/Lensmannen i Klæbu 112/72 83 46 80
Medisinsk nødmeldetjeneste 113
Klæbu legesenter 72 83 01 70
Legevaktsentral 07 352
Barnevernsvakt/Kriseteam 73 89 90 90
Teknisk vakt 928 05 431
NAV Klæbu 55553333
Krise- og beredskapsledelse
deretter

908 83 099
928 05 436

Krisesenteret i Trondheim 73 52 34 20